Escola de pràctiques

Som una escola que acull i acompanya a persones de pràctiques en la seva formació.

Durant aquests anys hem tingut alumnes de pràctiques de cicles formatius, de formacions de mares de dia, de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) i durant aquest curs tramitarem el conveni per ser escola de pràctiques de la Universitat.